ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลย... (ดู : 48)

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้    คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาว...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลย... (ดู : 152)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่ http://www.gispsu.net/booking/showList2  

โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ระย... (ดู : 88)

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และส...

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดกา... (ดู : 81)

การพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่งานด้านภูมิสารสนเทศอย่างเต็มตัวในอนาคต บริษัท ไอบิทซ์ จำกั...

GISTDA Day 2017 (ดู : 117)

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล...

GISTDA Day 2559 (ดู : 102)

กิจกรรม GISTDA DAY 2559 วันที่ 29 มกราคม 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง...

GISTDA Day 2015 (ดู : 62)

กิจกรรม GISTDA DAY 2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ...