ภาพกิจกรรม

กิจกรรมงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 (ดู : 29)

เมื่อวันที่ 17-18  สิงหาคม 2561 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ คณะการจัด...

โครงการสัมมนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ปร... (ดู : 46)

เรื่อง “ภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลย... (ดู : 123)

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้    คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาว...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลย... (ดู : 200)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่ http://www.gispsu.net/booking/showList2  

โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ระย... (ดู : 142)

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และส...

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดกา... (ดู : 120)

การพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่งานด้านภูมิสารสนเทศอย่างเต็มตัวในอนาคต บริษัท ไอบิทซ์ จำกั...

GISTDA Day 2017 (ดู : 156)

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล...

GISTDA Day 2559 (ดู : 142)

กิจกรรม GISTDA DAY 2559 วันที่ 29 มกราคม 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง...

GISTDA Day 2015 (ดู : 109)

กิจกรรม GISTDA DAY 2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ...