ภาพกิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดกา... (ดู : 24)

การพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่งานด้านภูมิสารสนเทศอย่างเต็มตัวในอนาคต บริษัท ไอบิทซ์ จำกั...

GISTDA Day 2017 (ดู : 71)

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล...

GISTDA Day 2559 (ดู : 65)

กิจกรรม GISTDA DAY 2559 วันที่ 29 มกราคม 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง...

GISTDA Day 2015 (ดู : 14)

กิจกรรม GISTDA DAY 2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ...