ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทภูมิสารสนเทศ (SCGI... (ดู : 3)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ht...

การแข่งขัน พัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (D... (ดู : 46)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโ...

ม.อ. วิชาการ 2560 (ดู : 67)

กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน...

การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรพื้นฐาน) (ดู : 31)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ปี 2...

การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรขั้นสูง60) (ดู : 12)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นสูง ปี2560 ...

การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรขั้นสูง59) (ดู : 15)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นสูง ระ...

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำผังชุมชน (ดู : 15)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำผังชุมชน อบต. ปี 2560      เ...