ข่าวการฝึกอบรม

บรรยายพิเศษเจาะลึก National Space Experiment 2018 (ดู : 27)

ศูนย์ฯ ภูมิภาคใต้ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ผู้บรรยายพิเศษเจาะลึก National Space Experiment 2018 และการพัฒนาข...

ม.อ. วิชาการ 2560 (ดู : 108)

กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน...

การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรพื้นฐาน) (ดู : 54)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ปี 2...

การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรขั้นสูง60) (ดู : 29)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นสูง ปี2560 ...

การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรขั้นสูง59) (ดู : 35)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หลักสูตรขั้นสูง ระ...

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำผังชุมชน (ดู : 40)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำผังชุมชน อบต. ปี 2560      เ...