ข่าวจาก GISTDA

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทภูมิสารสนเทศ (SCGI... (ดู : 38)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ht...

การแข่งขัน พัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (D... (ดู : 76)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโ...