ข่าวสาร
ม.อ. วิชาการ 2560

กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมจัด "กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมไทยโชต และการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 676 คน